Stap vooruit

In de wereld van mogelijkheden

Met Innocure wil ik zorgverleners, burgers, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties en managers in de zorg faciliteren en mobiliseren om met elkaar samen te werken en kennis en ervaringen te delen om de gezondheidszorg weer mensgericht, duurzaam en maatschappelijk ingebed te maken. Dankzij mijn ervaring als huisarts zie ik als geen ander dat de gezondheidszorg aan verandering onderhevig is. Door de toenemende focus op controle en kostenbeheersing hebben warmte en aandacht plaatsgemaakt voor efficiëntie en wantrouwen. Steeds meer dringt het besef door dat dit een heilloos spoor is en dat er weer ruimte moet komen voor vertrouwen, passie, bezieling, kwaliteit en aandacht.

Maar hoe doe je dat….?

Daarmee wil Innocure u helpen. Door kennis te delen op het gebied van concept- en strategieontwikkeling in de zorg. Omdat ik er van overtuigd ben dat wij in gesprek moeten en kennis met elkaar én met de mensen aan wie we zorg verlenen moeten delen en dat we als zorgverleners het gebruik van die kennis moeten faciliteren. Alleen zó creëren we de zelfredzaamheid en samenredzaamheid die het juiste antwoord zijn op de uitdagingen die ons in de zorg te wachten staan.

 

Innoveer

Op weg naar betere zorg
1.Mensgericht omdat de zorgvraag en het welzijn van de zorgvragers centraal moeten staan.
2.Duurzaam omdat geïnvesteerd moet worden voor de lange termijn. De zorgprocessen moeten voor de omgeving, zorgvragers en zorgverleners gezondmakend zijn.
3.Maatschappelijk ingebed omdat samenwerking tussen zorgverleners, zorgvragers, maatschappelijke organisaties, gemeente en bedrijfsleven essentieel is.